Davidov - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Faktúry, zmluvy, objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 6. 2023

Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov

2023011

Neuvedené

Obec Davidov

Organika s.r.o.

17. 5. 2023

Dodatok k dodávke plynu

Dodatok č.005

0,07 EUR

Obec Davidov

SPP distribúcia

17. 5. 2023

Dodatok k zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 005

0,07 EUR

Obec Davidov

SPP distribúcia

3. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

1423495

1 400,00 EUR

Obec Davidov

Dobrovoľná požiarná ochrana SR

25. 4. 2023

Zmluva o dielo

23002

24 600,00 EUR

REDMONT s.r.o

Obec Davidov

15. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

D4/2023

700,00 EUR

Mesto Vranov n/T

Obec Davidov

15. 3. 2023

Poistná zmluva PZP

D3/2023-8712361639

15,40 EUR

Acordia services

Obec Davidov

24. 2. 2023

Zmluva o dielo

D2/2023

38 736,84 EUR

STEEL s.r.o

Obec Davidov

1. 12. 2022

Dodatok 1/2023

D8/2022

ceny sú rôzne

FURA s.r.o

Obec Davidov

21. 11. 2022

Zmluva na odchyt a umiestnenie psou do karanténnej stanice

D7/2022

40,00 EUR iba paušal + 50€ odchyt/1 ks a 20€ doprava

OZ pomoc psíkom na východnom slovensku

Obec Davidov

29. 9. 2022

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

Dodatok 2022 VSE

ceny sú rôzne

VSE a.s.

Obec Davidov

1. 8. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

D6/2022

30,00 EUR

Katarína Bačíková

Obec Davidov

17. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

Dodatok 2/2022

10,00 EUR desať

Obec Davidov

FURA s.r.o

13. 5. 2022

Kúpna zmluva

D5/2022

30 000,00 EUR tridsať tisíc

Mgr. Rastislav Matis

Obec Davidov

16. 3. 2022

Licenčná zmluva

D2/2022

325,00 EUR tristodvadsaťpäť

Obec Davidov

TENDERnet

28. 2. 2022

Kúpna zmluva

D4/2022

2 000,00 EUR

Bartolomej Zubko

Obec Davidov

28. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

D3/2022

675,00 EUR šesťstosedemdesiatpäť

Mesto Vranov n/T

Obec Davidov

30. 12. 2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

D1/2022

1,00 EUR jeden

Obec Davidov

FURA s.r.o

21. 12. 2021

Dodatok č.1 Multicipálny úver

71/002/21 Dodatok č.1

65 000,00 EUR šesťdesiatpäť

Obec Davidov

Prima banka Slovensko

9. 11. 2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2021-0087

100,00 EUR sto

Obec Davidov

DEUS

25. 10. 2021

Zmluva o dielo

ZoD197/2021/03454

51 037,94 EUR päťdesiattisíctridsaťsedem

COLAS Slovákia, a.s.

Obec Davidov

7. 7. 2021

Zmluva o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

2/2021

525,00 EUR Päťstodvadsaťpäť

Obec Davidov

Mesto Vranov n/T

11. 6. 2021

Kúpna zmluva

277/53/2021/VP

140,00 EUR stoštyridsať

VVS Košice

Obec Davidov

18. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1421650

1 400,00 EUR tisíc štyristo

Obec Davidov

Dobrovoľná požiarná ochrana SR

23. 4. 2021

Zmluva o zriadení prevádzky mobilnej aplikácie

MA-01-04-2021-SK

708,00 EUR sedemstoosem

Obec Davidov

Galileo Corporation

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 125