Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9
    Komunálny odpad
Davidov
10 11 12 13
14 15
    Elektroodpad
Davidov
16 17
    Zmiešané plasty, pet fľaše
Davidov
18 19 20
21 22 23
    Komunálny odpad
Davidov
24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Faktúry

€

Napíšte nám

kontaktný formulár

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.01.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

1/2019

350,00 EUR tristopäťdesiat

Mesto Vranov n/T

Obec Davidov

30.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok2018

CEZ ÚV SR:845/2018

9 000,00 EUR deväťtisíc

Obec Davidov

Úrad vlády SR

26.11.2018

Zmluva o výpožičke

KRHZ - PO - 2018/452-210

14 318,54 EUR štrnásťtisíctristoosemnásť

Obec Davidov

Ministerstvo vnútra SR

31.10.2018

Dodatok č.1

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z 201763138_Z

0,00 EUR

ŠTÝL EU s.r.o.

Obec Davidov

09.10.2018

Kúpna zmluva

1/10/2018

8 463,79 EUR Osemtisícštyristošesťdesiattri

Playsystem,s.r.o

Obec Davidov

14.09.2018

zmluva o službách

71/010/18

80 000,00 EUR

Prima banka Slovensko

Obec Davidov

27.08.2018

zmluva o dielo

ZoD155/2018-CS

132 857,94 EUR stotridsaťdvatisícosemstopäťdesiatsedem

ISK, a.s. Košice

Obec Davidov

31.07.2018

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

128261 08U01

130 000,00 EUR stotridsať

Obec Davidov

Environmentálny fond

27.06.2018

Dohoda o odstúpení od zmluvy

ZoD14/2016-CS

0,00 EUR

ISK, a.s. Košice

Obec Davidov

14.06.2018

Dodatokč.5

22/062/08

Neuvedené

Obec Davidov

Prima banka Slovensko

21.05.2018

zmluva o službách

2018Sŕ

1 296,00 EUR tisícdvestodeväťdesiatšesť

Doc. JUDr. Jozef Sotoláž

Obec Davidov

21.05.2018

zmluva o službách

BAL-05-5-2018

345,00 EUR tristoštyridsaťpäť

Galileo Corporation

Obec Davidov

17.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

148020

1 400,00 EUR Tisícštyristo

Obec Davidov

DHZ

16.04.2018

Zmluva o poskytnutí technickej služby

TS

Neuvedené

Obec Davidov

ELAKPRO

20.12.2017

Zmluva o dielo

7/2017

120,00 EUR Stodvatsať

Obec Davidov

MOAD, s.r.o

05.12.2017

Dodatok k zmluve o nákupe ovocia a zeleniny

1

0,00 EUR

Obec Davidov

HOOK, s.r.o

29.11.2017

Kupná zmluva

Z201763138_Z

25 800,00 EUR

STYL EU

Obec Davidov

28.11.2017

Kúpna zmluva

Z201762543_Z

16 500,00 EUR Šestnásťtisícpäťsto

Agratech s.r.o

Obec Davidov

24.10.2017

Kúpna zmluva

24102017

900,00 EUR deväťsto

SEPTIK

Obec Davidov

18.08.2017

Zmluva o dielo

01/08/2017

10 650,65 EUR desaťtisícšesťstopäťdesiat

Obec Davidov

Robin Slovakia, s.r.o

18.08.2017

Zmluva o kontrolnej činnosti

8/2017

230,00 EUR dvestotridsať

Obec Davidov

EKOTEC, spol.s.r.o

27.07.2017

o poskytnutí dotácie

497/2017/OK

1 000,00 EUR tisíc

Obec Davidov

Prešovský samosprávny kraj

16.06.2017

zmluva o dielo

6/2017

200,00 EUR

MOAD, s.r.o

Obec Davidov

23.03.2017

Zmluva o službách

1/3/2017

2,40 EUR dva eurá štyridsať centov

PALKO s.r.o

Obec Davidov

16.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

5309/2017-M_ORF

55 200,00 EUR Päťdesiatpäťtisícdvesto

Obec Davidov

Ministerstvo práce socialných vecí a rodiny

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: