Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3
    Komunálny odpad
Davidov
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
    Komunálny odpad
Davidov
18 19 20 21
22 23
    Elektroodpad
Davidov
24 25 26
    Pet fľaše
Davidov
27 28
29 30 31
    Komunálny odpad
Davidov
1 2 3 4

Faktúry

€

Napíšte nám

kontaktný formulár

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.10.2018

Kúpna zmluva

1/10/2018

8 463,79 EUR Osemtisícštyristošesťdesiattri

Playsystem,s.r.o

Obec Davidov

14.09.2018

zmluva o službách

71/010/18

80 000,00 EUR

Prima banka Slovensko

Obec Davidov

27.08.2018

zmluva o dielo

ZoD155/2018-CS

132 857,94 EUR stotridsaťdvatisícosemstopäťdesiatsedem

ISK, a.s. Košice

Obec Davidov

31.07.2018

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

128261 08U01

130 000,00 EUR stotridsať

Obec Davidov

Environmentálny fond

27.06.2018

Dohoda o odstúpení od zmluvy

ZoD14/2016-CS

0,00 EUR

ISK, a.s. Košice

Obec Davidov

14.06.2018

Dodatokč.5

22/062/08

Neuvedené

Obec Davidov

Prima banka Slovensko

21.05.2018

zmluva o službách

2018Sŕ

1 296,00 EUR tisícdvestodeväťdesiatšesť

Doc. JUDr. Jozef Sotoláž

Obec Davidov

21.05.2018

zmluva o službách

BAL-05-5-2018

345,00 EUR tristoštyridsaťpäť

Galileo Corporation

Obec Davidov

17.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

148020

1 400,00 EUR Tisícštyristo

Obec Davidov

DHZ

16.04.2018

Zmluva o poskytnutí technickej služby

TS

Neuvedené

Obec Davidov

ELAKPRO

20.12.2017

Zmluva o dielo

7/2017

120,00 EUR Stodvatsať

Obec Davidov

MOAD, s.r.o

05.12.2017

Dodatok k zmluve o nákupe ovocia a zeleniny

1

0,00 EUR

Obec Davidov

HOOK, s.r.o

29.11.2017

Kupná zmluva

Z201763138_Z

25 800,00 EUR

STYL EU

Obec Davidov

28.11.2017

Kúpna zmluva

Z201762543_Z

16 500,00 EUR Šestnásťtisícpäťsto

Agratech s.r.o

Obec Davidov

24.10.2017

Kúpna zmluva

24102017

900,00 EUR deväťsto

SEPTIK

Obec Davidov

18.08.2017

Zmluva o dielo

01/08/2017

10 650,65 EUR desaťtisícšesťstopäťdesiat

Obec Davidov

Robin Slovakia, s.r.o

18.08.2017

Zmluva o kontrolnej činnosti

8/2017

230,00 EUR dvestotridsať

Obec Davidov

EKOTEC, spol.s.r.o

27.07.2017

o poskytnutí dotácie

497/2017/OK

1 000,00 EUR tisíc

Obec Davidov

Prešovský samosprávny kraj

16.06.2017

zmluva o dielo

6/2017

200,00 EUR

MOAD, s.r.o

Obec Davidov

23.03.2017

Zmluva o službách

1/3/2017

2,40 EUR dva eurá štyridsať centov

PALKO s.r.o

Obec Davidov

16.03.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

5309/2017-M_ORF

55 200,00 EUR Päťdesiatpäťtisícdvesto

Obec Davidov

Ministerstvo práce socialných vecí a rodiny

08.03.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

3/2017

300,00 EUR

Spolok sv. Cyrila a Metoda

Obec Davidov

01.03.2017

Zmluva o poskytnutí sociálnej služby

1-30/2017

1,00 EUR

Klienti denného stacionára

Obec Davidov

23.02.2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

1/2017

160,00 EUR

Mesto Vranov n/T

Obec Davidov

20.02.2017

Poskytnutie finančného príspevku

2/2017

80,00 EUR

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Hlavná 1, P.O. Box 135, 081 35 Prešov IČO: 00179205

Obec Davidov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: