Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3
    Komunálny odpad
Davidov
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Faktúry

€

Napíšte nám

kontaktný formulár

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia obce Davidov

 

    -   VZN č. 9 a 10/2012 o miestnej dani z nehnuteľností, o miestnej dani za psa, o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje, o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady  tu ku stiahnutiu

 • VZN č.11/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Davidov
 • Novelizácia VZN č. 11/2013 tu ku stiahnutiu
 • VZN č. 12/2013 k cene jedla zamestnancov MŠ a ZŠ, cudzích stravníkov v školskej jedálni pri MŠ Davidov tu ku stiahnutiu
 • VZN č. 13 / 2013 k výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa ZŠ, MŠ na čiastkovúúhradu výdavkov v škole  tu ku stiahnutiu
 • VZN č. 14/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Davidovtu ku stiahnutiu
 • VZN č. 15/2013 o obmedzení hazardných hier na území obce Davidovtu ku stiahnutiu
 • VZN č. 16/2014  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Davidovtu ku stiahnutiu
 • VZN č. 17/2014 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v Davidove  tu ku stiahnutiu
 • VZN č. 18/2015 o chove a ochrane zvierat, o chove nebezpečných živočíchov a o niektorých podmienkach držania psov tu ku stiahnutiu
 • VZN č. 19/2015  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na     dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce DAVIDOV , ktorým sa nahrádza VZN č. 16/2014 tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 20/2016 k výške príspevku zákonného zástupcu    tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 21/2016 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 22/2016 k cene jedla tu ku stiahnutiu     

 • VZN č. 23/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 24/2016 o nakladaní z odpadmi na území obce Davidov tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 25/2016 o socialných službách tu ku stiahnutiu 

 • VZN č. 26/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Davidov tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 27/2017 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 28/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb tu ku stiahnutiu       

 • VZN č. 29/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení na území  obce Davidov ktorým sa ruší VZN č. 26/2017  tu ku stiahnutiu   

 • VZN č. 30/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Davidov  tu ku stiahnutiu