Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26
    Elektroodpad
Davidov
27
    Komunálny odpad
Davidov
28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11
    Komunálny odpad
Davidov
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23
    Zmiešané plasty, pet fľaše
Davidov
24 25
    Komunálny odpad
Davidov
26 27
    Sklo
Davidov
28 29
30 31 1 2 3 4 5

Faktúry

€

Napíšte nám

kontaktný formulár

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia obce Davidov

 

    -   VZN č. 9 a 10/2012 o miestnej dani z nehnuteľností, o miestnej dani za psa, o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje, o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady  tu ku stiahnutiu

 • VZN č.11/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Davidov
 • Novelizácia VZN č. 11/2013 tu ku stiahnutiu
 • VZN č. 12/2013 k cene jedla zamestnancov MŠ a ZŠ, cudzích stravníkov v školskej jedálni pri MŠ Davidov tu ku stiahnutiu
 • VZN č. 13 / 2013 k výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa ZŠ, MŠ na čiastkovúúhradu výdavkov v škole  tu ku stiahnutiu
 • VZN č. 14/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Davidovtu ku stiahnutiu
 • VZN č. 15/2013 o obmedzení hazardných hier na území obce Davidovtu ku stiahnutiu
 • VZN č. 16/2014  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Davidovtu ku stiahnutiu
 • VZN č. 17/2014 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v Davidove  tu ku stiahnutiu
 • VZN č. 18/2015 o chove a ochrane zvierat, o chove nebezpečných živočíchov a o niektorých podmienkach držania psov tu ku stiahnutiu
 • VZN č. 19/2015  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na     dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce DAVIDOV , ktorým sa nahrádza VZN č. 16/2014 tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 20/2016 k výške príspevku zákonného zástupcu    tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 21/2016 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 22/2016 k cene jedla tu ku stiahnutiu     

 • VZN č. 23/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 24/2016 o nakladaní z odpadmi na území obce Davidov tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 25/2016 o socialných službách tu ku stiahnutiu 

 • VZN č. 26/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Davidov tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 27/2017 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 28/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb tu ku stiahnutiu