Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9
    Komunálny odpad
Davidov
10 11 12 13
14 15
    Elektroodpad
Davidov
16 17
    Zmiešané plasty, pet fľaše
Davidov
18 19 20
21 22 23
    Komunálny odpad
Davidov
24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Faktúry

€

Napíšte nám

kontaktný formulár

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia obce Davidov

 

    -   VZN č. 9 a 10/2012 o miestnej dani z nehnuteľností, o miestnej dani za psa, o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje, o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady  tu ku stiahnutiu

 • VZN č.11/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Davidov
 • Novelizácia VZN č. 11/2013 tu ku stiahnutiu
 • VZN č. 12/2013 k cene jedla zamestnancov MŠ a ZŠ, cudzích stravníkov v školskej jedálni pri MŠ Davidov tu ku stiahnutiu
 • VZN č. 13 / 2013 k výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa ZŠ, MŠ na čiastkovúúhradu výdavkov v škole  tu ku stiahnutiu
 • VZN č. 14/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Davidovtu ku stiahnutiu
 • VZN č. 15/2013 o obmedzení hazardných hier na území obce Davidovtu ku stiahnutiu
 • VZN č. 16/2014  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Davidovtu ku stiahnutiu
 • VZN č. 17/2014 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v Davidove  tu ku stiahnutiu
 • VZN č. 18/2015 o chove a ochrane zvierat, o chove nebezpečných živočíchov a o niektorých podmienkach držania psov tu ku stiahnutiu
 • VZN č. 19/2015  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na     dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce DAVIDOV , ktorým sa nahrádza VZN č. 16/2014 tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 20/2016 k výške príspevku zákonného zástupcu    tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 21/2016 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 22/2016 k cene jedla tu ku stiahnutiu     

 • VZN č. 23/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 24/2016 o nakladaní z odpadmi na území obce Davidov tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 25/2016 o socialných službách tu ku stiahnutiu 

 • VZN č. 26/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Davidov tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 27/2017 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce tu ku stiahnutiu

 • VZN č. 28/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb tu ku stiahnutiu       

 • VZN č. 29/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení na území  obce Davidov ktorým sa ruší VZN č. 26/2017  tu ku stiahnutiu   

 • VZN č. 30/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Davidov  tu ku stiahnutiu